بخش کتابخانه ها

کتابخانه یکی از مفاهیم ضروری در برنامه نویسی است. کتابخانه یا Library از اصطلاحاتی در برنامه نویسی است که زیاد آن را می شنوید. علاوه بر شنیدن، کار های زیادی هم قرار است با آنها انجام دهید. اصولا library ها چیزهایی هستند که کد نویسی را راحت تر کرده و پایداری آنها را بالاتر میبرند.

0