بخش متلب

آموزش برنامه نویسی متلب، فیلم های آموزشی و سورس کد پروژه های تحقیقاتی در متلب، پیاده سازی الگوریتم های یادگیری ماشین مانند شیکه عصبی، svm و یادگیری عمیق در متلب

0